ABOUT

Ik ben Leif Stahl, trotse vader van een zevenjarige zoon, waaraan ik mijn hele leven wijd en trouwe partner van een lieve vriendin. 

En ik heb een boek geschreven over het leven van mijn moeder en mij. Een verhaal dat laat zien dat het leven op zijn zachtst gezegd niet altijd even eerlijk is, maar ook toont dat een mens veel kan overwinnen.

Mijn leven begon in 1974 in Antwerpen (België). Na een moeilijke en zware start waarin ik getuige was van zwaar, structureel huiselijk geweld, vluchtte ik als negenjarige met broers, zus en moeder naar Tilburg in Nederland.

Ook ons nieuwe leven kende veel zware momenten. Ik leerde al jong dat niet alles is, wat het lijkt. Er waren goede momenten. Maar veel slechts, naast geweld ook armoede, een leven op straat, criminaliteit en detentie, heeft lang het leven van ons gezin bepaald.

Omdat mijn moeder mentaal gebroken was, stond ik vanaf mijn eenentwintigste aan het hoofd  van een gezin dat zwaar was getekend door een ellendig verleden.

In die rol heb ik drieëntwintig jaar mantelzorg verleend aan mijn moeder, naast het jaren lang zorgen voor mijn jongere zusje.

Dat leven heeft mij als kind en (jong)volwassene geleerd om te gaan met situaties die je als mens niet in de hand hebt. Zo heb ik door een valse aangifte en getuigenverklaringen onschuldig in detentie gezeten voor poging tot doodslag.

Dankzij mijn overlevingsdrang, vastberadenheid en doortastendheid, is het me uiteindelijk gelukt mijn onschuld te bewijzen. Deze zaak beheerste mijn leven, op het zelfde moment dat bij mijn moeder kanker werd vastgesteld en de artsen niet wisten hoe lang zij nog zou leven.

Mijn boek heb ik geschreven om anderen die vergelijkbaar moeilijke levens leiden, steun en inzicht te geven over de manier waarop ik ben omgegaan met ongewild extreem moeilijke situaties. Om hen te inspireren hulpverlenende instanties níet te mijden.

Ik heb het levensverhaal  van mijn moeder en mij, hoe heftig dan ook, opgetekend op een toegankelijke manier. Een schrijfwijze die bij de lezer nu en dan ook zeker een glimlach zal opwekken.